ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Výzva OPZ Podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování
Granty
Datum publikace: 18.8.2015

Výzva OPZ Podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování

Výzva 013 Podpora služeb oéče o děti 1.stupně základních škol v době mimo školní vyučování kromě hl. města Prahy

Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti, jako zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne), skupinovou dopravu do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy), zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).

Text výzvy a další informace na http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz

Příjem žádostí: 21.8.-16.10.2015