ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2017 / Výzva SocialMarie 2018
Zprávy 2017
Datum publikace: 16.11.2017

Výzva SocialMarie 2018

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy SozialMarie 2018 , kde můžete přihlásit váš sociálně inovační projekt.  Vyhlašovatel hledá výjimečné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Mezinárodní cena SozialMarie je letos vyhlašovaná již počtrnácté.

Co je SozialMarie?

SozialMarie oceňuje od roku 2005 každoročně 15 vynikajících, již realizovaných sociálních inovací. Má své pevné místo nejen v České republice, Maďarsku a Rakousku, ale je dobře známá také v Chorvatsku, Polsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Držitelé tří hlavních cen obdrží 15 000, 10 000 a 5 000 euro, zbývajících 12 oceněných získá 2 000 euro. Vítězové jsou vyhlašování při slavnostním udílení cen, které se bude konat 1. května 2018 ve Vídni.

Kdo se může přihlásit?

Výzva je určena projektům, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení. Přihlášku mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do dalšího ročníku SozialMarie probíhá výhradně online. Zájemci najdou na stránkách www.sozialmarie.org vedle aktuální výzvy a formuláře pro přihlášení také všechny informace o podmínkách účasti a kritériích hodnocení

Lhůta pro přihlášení: 15. listopad 2017 – 23. leden 2018

Informace: www.sozialmarie.org

Udílení cen: 1. květen 2018, ORF RadioKulturhaus Vídeň