ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Výzvy OP Životní prostředí
Granty
Datum publikace: 5.1.2016

Výzvy OP Životní prostředí

Výzva č. 19 Oblast podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Podporované aktivity :zateplení obvodového pláště budovy,výměna a renovace (repase) otvorových výplní,realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,realizace systémů využívajících odpadní teplo,výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV,samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje.Bližší info na:   http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva.

Ukončení příjmu žádostí 15.4.2016

Další výzvy najdete v harmonogramu výzev OP Životní prostředí na   http://www.opzp.cz/vyzvy/