Zájmová sdružení právnických osob

Zájmová sdružení právnických osob

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Zájmová sdružení právnických osob byla upravena ustanoveními § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

POZOR! Tento zákon byl zrušen novým občanským zákoníkem! Nová zájmová sdružení právnických osob proto již vznikat nemohou. Ta, která byla založena do 31. 12. 2013, se však i nadále budou řídit zrušeným předpisem.