Zjištování projektových záměrů pro výzvy OP Zaměstnanost

  • Publikováno: 20. 12. 2016

Řídící orgán OP Zaměstnanost při přípravě výzev zjišťuje, zda nějaké aktivity či témata v popisech připravovaných výzev chybí (např. oprávnění žadatelé, cílová skupina). Z tohoto důvodu je pro ŘO důležitá znalost projektů, které jsou v území připravovány konkrétními subjekty. Jedná se zejména o investiční prioritu 1.2 Rovnost žen a mužů, přičemž důraz je kladen na zjištění, zda jsou plánovány projekty na zajištění předškolní péče o děti (tj. zjištění poptávky pro podporu individuální péče či institucionální péče typu mikrojesle, či dětské skupiny), v oblasti podpory podnikání žen, popř. další projekty podporující rovné příležitosti žen a mužů a podpory začlenění znevýhodněných skupin (zejména žen) na trhu práce. Pokud tedy chystáte nějaký projekt, vyplňte, prosím, kartu projektového záměru v příloze a zašlete do 30.12. na info@annojmk.cz a na janeckova.barbora@kr-jihomoravsky.cz.


 

 

 

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Karta projektového záměru50.5 KB
Štítky: