ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zlatuše Smutná a Pavel Smutný
Zlatuše a Pavel Smutní
Datum publikace: 13.11.2023

Zlatuše Smutná a Pavel Smutný

Zlatuše a Pavel Smutní

YMCA Brno, Klub Rakvice

Hlavním zaměřením klubu je pořádání letních táborů pro děti ve věku 7–16 let, účastníky jsou děti z Rakvic a různých míst České republiky.

Spolupráce manželů započala již na přelomu let 1993/1994, kdy v Rakvicích působily Pěvecké sbory „Zpěvanky a Skřivánek“ při ZUŠ Rakvice. Pěvecké sbory se zúčastnily zájezdů do zahraničí – Francie, Polska, Rakouska a mnoha vystoupení v České republice. Krásná byla vystoupení sborů v Rakvicích, ať už to byl jarní nebo vánoční koncert. Hosty těchto koncertů byli např. pan Ladislav Chudík, člen Slovenského národního divadla, pan Pavol Hammel a hlasový imitátor pan Václav Faltus. Během letních prázdnin se uskutečnily letní soustředění. Veškerá činnost YMCA v Rakvicích by nebyla úspěšná bez spolupráce rodičů dětí navštěvujících sbory. V roce 1998 pěvecké sbory ukončily svou činnost.

Začátkem roku 1999 započala svou činnost v Rakvicích YMCA Brno, Klub Rakvice, jež byla nástupnickou organizací. Vedoucím klubu je Pavel Smutný a hospodářkou paní Zlatuše Smutná. Hlavním záměrem klubu je příprava a organizace letních dětských táborů. V jednotlivých letech se témata tábora mění, např. Harry Potter, Hobit, Ztraceni ve vesmíru, Z pohádky do pohádky, Pirátské léto, Indiánské léto a mnohé jiné. Dle tématu připravují rodiče dětem krásné kostýmy, které využívají při hrách. YMCA Brno, Klub Rakvice připravil v roce 2023 již 25. letní tábor. Místa táborů se v minulosti střídala – Spálovský mlýn v Odrách, RS Perla Rajnochovice, Balda u Poličky, Jitřenka Vír, RS Protivanov. Od roku 2011 jsme si za hlavní táborovou základnu zvolili Kláskův mlýn Police u Jemnice, který se nachází v krásném lesnatém prostředí v údolí říčky Želetavky. Pan majitel Ing. Jaroslav Tříletý nám vychází ve všem vstříc a za to mu patří velké poděkování.

V průběhu 29. let (1995-2023), kdy pořádáme tábory, se účastnilo asi 2300 dětí. Pán Pavel Smutný mimo vedení klubu zastával i funkci hlavního vedoucího tábora. Z řad dětí se stali praktikanti, vedoucí nebo ostatní personál, kterých je asi 150. Dlouhodobě s námi spolupracuje paní doktorka MUDr. Blanka Studýnková. Důležitou součástí tábora je neodmyslitelně strava, kterou s láskou a péčí připravuje kuchařský personál z řad maminek, babiček, kamarádů a známých. Všichni vedoucí, praktikanti a ostatní personál se snaží připravit dětem krásných čtrnáct dnů plných zážitků a vzpomínek bez nároku na finanční odměnu.

Během naší činnosti se uskutečnily tématické zájezdy pro veřejnost po České republice. Dále jsme pořádali 6x Country bál ve Velkých Pavlovicích. Pro děti jsme s vedoucími připravovali „Pálení čarodějnic a na podzim „Putování s broučky“ – lampionový průvod se závěrečným opékáním špekáčků.

Dlouholetá spolupráce s YMCA Brno nám poskytla poznat nové přátele a kamarády, kteří nám předali rady a zkušenosti, jež jsme v práci s dětmi mohli využít. Získali jsme mnoho nových poznatků, zkušeností, naučili jsme se více komunikovat s lidmi a poznali jsme mnoho krás naší vlasti.

Manželé Smutní působí v neziskovém sektoru přes 30 let.

Informace o osobě nebo organizaci, která nominaci provádí:

Jaromír Hron, YMCA Brno

Hlasování