ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
Datum publikace: 12.9.2016

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá

„Mějme v každé době kousek světla v sobě, aspoň škvírku, aspoň sirku…“

Zuzana Brzobohatá se roky pohybuje v komunální i vysoké politice. Je členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu a zastupuje v něm neziskový sektor.
Působí v Základním článku Hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV GINGO jako statutární zástupce pobočného spolku, kde má na starosti hospodaření. Každý rok se aktivně účastní tábora oddílu Brďa v Tišnově. Spolek se celoročně věnuje volnočasové činnosti dětí a mládeže, vychovává členy k respektu vůči druhým, životnímu prostředí a napomáhá aktivnímu trávení volného času dětí a mládeže jako alternativy proti konzumnímu způsobu života.
Dále je členkou organizací Oranžový klub a Evropské hnutí. Spolupracuje s organizací Forum 50%, Mladými sociálními demokraty a jihomoravskou pobočkou Masarykovy demokratické akademie. Dále poskytuje podporu komunitnímu zemědělství v Tišnově.
Tyto činnosti vykonávala a vykonává jako dobrovolník.

V současnosti je neuvolněnou zastupitelkou v městě Tišnově, dříve byla poslankyní českého i evropského parlamentu, kde se věnovala podpoře neziskového sektoru prosazováním jeho zájmů, podporou seminářů o čerpání evropských dotací např. pro Síť mateřských center, Radu NNO při JMK, zadáváním analýz a studií pro neziskové organizace či podpoře výroby v chráněných dílnách pro Centrum humanitární pomoci–Blansko.
Napříč všemi těmito aktivitami stále zůstává skromná, blízko lidem, její životní hodnoty se nezměnily. Není jí lhostejná nespravedlnost v sociálních tématech, podporuje sociálně ohrožené skupiny, angažuje se v organizacích zaměřených na děti, ženy a seniory.

Ve spolku Vzdělávání pro život působí od jeho vzniku. Spolek rodičů, pedagogů a dalších příznivců se sídlem v Tišnově se zaměřuje na propagaci vzdělávání, založeném na prožitku, podporuje harmonizaci profesního a rodinného života, propaguje zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Svou stopu zanechala také v Rodinném centru Studánka v Tišnově, podílí se na fungování spousty dalších aktivit nejen v regionu Tišnovska.
Problémy neziskových organizací se snaží řešit koncepčně tak, aby vznikaly jednotné návrhy a postupy využitelné v dalších organizacích. Je otevřená novým přístupům, spolehlivá, zodpovědná, praktická a ochotná pomoci.
V neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji pracuje již 26 let.
Ve svém volném čase se kromě zájmu o veřejné dění a táboření s dětmi věnuje zahradě a četbě.

Nominovala:
Mgr. Kamila Ševčíková, Bc. Šárka Ondráčková, Vzdělávání pro život, spolek.