ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2015 / Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve
Zprávy 2015
Datum publikace: 23.9.2015

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve

Setkání pro zástupce neziskových organizací v Olomouci a v Praze, jejichž hlavním smyslem je nabídnout neziskovkám zpracování procesní analýzy pro výzvu č. 3 MPSV na budování kapacit NNO. Zároveň s procesní analýzou by organizace mohly získat i značku spolehlivosti.

Více informací se dozvíte na: www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz.

 Olomouc, Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25

Termín konání: 30. 9. 2015 v 13,00 – 15,00 hod

 Praha, kavárna Bílá vrána, Ve smečkách 5

Termín konání: 1. 10. 2015 v 9,30 – 11,30 hod