ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2015 / Jak založit sociální podnik, bezplatný kurz pro NNO poskytující sociální služby
Zprávy 2015
Datum publikace: 20.1.2015

Jak založit sociální podnik, bezplatný kurz pro NNO poskytující sociální služby

Dovolujeme si Vás oslovit se zajímavou nabídkou dvoudenního kurzu „Jak založit sociální podnik“.
Pokud uvažujete o sociálním podnikání a chcete být připraveni na letošní výzvu na založení sociálního podniku, registrujte se již nyní.

P3 v rámci projektu „Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací“, který je financován fondem NNO, budeme od února 2015 pořádat 8 dvoudenních seminářů s následným individuálním poradenstvím pro NNO, které zaměstnávají skupiny a chtějí začít podnikat.

Semináře proběhnou v těchto městech:

Praha

17.-18.2. 2015 NNO, které poskytují sociální služby osobám s mentálním postižením

Ostrava

10.-11.3 2015 NNO, které poskytují sociální služby osobám s mentálním postižením

Praha

17.-18.3. 2015    NNO, které poskytují sociální služby osobám s duševním onemocněním

Brno

 24.-25.3. 2015  NNO, které poskytují sociální služby osobám s mentálním postižením

Ústí nad Labem

30.-31.3. 2015 NNO, které poskytují sociální služby osobám s mentálním postižením

České Budějovice    

8.-9.4. 2015  NNO, které poskytují sociální služby osobám s duševním onemocněním

Praha

13.-14.4. 2015 NNO, které poskytují sociální služby osobám s duševním onemocněním

Pardubice

27.-28.4. 2015  NNO, které poskytují sociální služby osobám s duševním onemocněním

 

Komu jsou určeny: NNO, které poskytují sociální služby osobám s mentálním postižením a s duševním onemocněním. Semináře budou rozděleny do 4 určených pro NNO, které poskytují sociální služby osobám s mentálním postižením a dalších 4 pro NNO, které mají cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním.

Obsah seminářů bude obsahovat tématické i praktické bloky, včetně aktivní účasti příkladu dobré praxe. Bude se jednat o intenzivní školení s individuálním přístupem. Účastníci budou obeznámeni s možnostmi, které jim sociální podnikání nabízí, a setkají se se sociálním podnikatelem, který zaměstnává stejnou cílovou skupinu. Prakticky si popíšeme, co vše je třeba k sestavení a sesazení podnikatelského plánu pro sociální podnikání (poslání, cíle, jak pracovat s pojmem sociální podnik, SWOT analýza, rizika, marketingové nástroje, finance, bod zvratu, plánování, kontrola atd.).

Lektoři budou pro účastníky „průvodci“ sestavováním plánů. Velký důraz bude kladen na individuální práci s každou se zúčastněných organizací.

Pro všechny, kteří se rozhodnou na svém záměru dále pracovat, nabídneme další průběžné konzultace jejich záměrů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, Skypu i případně další osobní schůzky.

Semináře jsou poskytovány zdarma.

Pro zájemce kontaktní osoba: Gabriela Kurková, gabriela.kurkova@p-p-p.cz, 776 236 792