Osobnosti v neziskovkách

Dalimil Toman: Neformální vzdělávání si pořád vydobývá místo na slunci

  • Publikováno: 24. 4. 2014

Zatím stále malé docenění významu neformálního vzdělávání, touha po dlouhodobé strategii jeho rozvoje a podpory aktivit a organizací, které neformální vzdělávání realizují a hodnocení dotačních titulů. Tato tři témata rezonují v rozhovoru s Mgr. Dalimilem Tomanem, jenž v tomto funkčním období Zastupitelstva Jihomoravského kraje zastupuje neziskový sektor jako stálý host v komisi pro sport, mládež a volný čas Rady JMK. Veřejnost a neziskové organizace jej znají také jako předsedu Jihomoravské rady pro děti a mládež nebo ředitele Hnutí Brontosaurus.

Zastoupení neziskového sektoru v komisích Rady JmK není samozřejmostí, říká RNDr. Bronislava Milinková

  • Publikováno: 8. 4. 2014

Z rozhodnutí Rady JmK (dále Rady) působí od posledních voleb v roce 2012 v jejích komisích se statusem „stálý host“ zástupci neziskových organizací. Zde ovlivňují činnost jednotlivých oblastí fungování Jihomoravského kraje (dále kraje), od hlídání prostoru pro neziskové organizace v dotačních titulech až po kontrolu neprůhledných akcí, jakou byla například v případě komise pro sociální věci a rodinu kauza Místních sociálních služeb o.p.s. V této komisi zasedá za neziskové organizace členka výboru Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (dále ANNOJMK), paní RNDr. Bronislava Milinková.

Stránky