ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2015 / Výstupy konference ROP Jihovýchod Plavba v moři dotací
Zprávy 2015
Datum publikace: 11.6.2015

Výstupy konference ROP Jihovýchod Plavba v moři dotací

Včera proběha výroční konference ROP Jihovýchod, na které se objevily velmi zajímavé příspěvky, týkající se čerpání evropských fondů nového programového období s důrazem na novinky Integrovaného operačního programu.Program a prezentace naleznete na  http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/konference-2015.Doporučujeme věnovat pozornost prezentací paní náměstkyně Dostálové Evropská a národní flotila, kde najdete přehled možností národních dotačních titulů poskytovaných MMR. Stručný přehled nových operačních programů , jejich prioritních os a specifických cílů naleznete v Konferenčních novinách v příloze.